Algemene Ledenvergadering Baaks Belang

Beste bewoners van Baaks Belang,

Op 11 april om 20.00 vindt de Algemene Ledenvergadering van Baaks Belang plaats in zaal Herfkens. U bent allen uitgenodigd. U bent ook welkom als u nog geen lid bent maar dat wel zou willen worden.

Dit is de agenda:

 1. Opening
 2. Bestuur:
  • Aftredend Wilma Vorselman en Marcel Ratering
  • Aantredend Jant Dijkstra en Jaap van Leeuwen
  • We zijn op zoek naar nieuwe kandidaten voor het bestuur. Belangstellenden kunnen zich voor 4 april a.s. opgeven via info@baaksbelang.nl
 3. Algemeen jaarverslag
 4. Update de Baakse Bongerd
 5. Financieel jaarverslag:
  • Baaks Belang
  • Wit Gele kruis
  • Bevindingen Kascommissie
  • Dechargeverklaring
  • Benoeming nieuwe Kascommissie
 6. Update Martinushuus
 7. Rondvraag

Pauze

 1. Interactieve presentaties:
  • Wijkagent Harm Baarslag
  • Gebiedsambtenaren Arie Vries en Herman de Groot

Wij hopen op uw komst, want Baaks Belang is ook uw belang!