DE NIEUWE WMO

Sociaal team Bronckhorst West.

De gemeente Bronckhorst is gestart met sociaal teams in de gemeente.

Deze teams zijn hét aanspreekpunt voor inwoners met vragen over welzijn, (jeugd)zorg, werk en inkomen. Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal nieuwe taken: begeleiding van zorgbehoevende mensen (AWBZ), jeugdzorg, (passend) onderwijs, re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In aanloop hiernaar toe is de gemeente gestart met vijf sociale teams.

Met deze aanpak wil de gemeente voorkomen dat inwoners met vragen op het gebied van ondersteuning langs verschillende instanties en loketten moeten.

In het sociaal team werken diverse professionals samen, zoals welzijnsadviseurs, medewerkers van MEE, maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg en participatieconsulenten van de gemeente.

Het uitgangspunt is en blijft dat inwoners zoveel mogelijk zelf, al dan niet met hulp van hun eigen sociale omgeving, op zoek gaan naar oplossingen voor hun vragen en problemen.

Een sociaal team helpt hen daarbij en stimuleert initiatieven om elkaar te helpen of de omgeving te verbeteren. Heeft een inwoner professionele hulp of hulpmiddelen nodig, dan kan de inwoner hierop rekenen.

Er is dan ook nauwe samenwerking met professionals van organisaties, zoals wijkverpleegkundigen, medewerkers van Jeugdgezondheidszorg en huisartsen.

Inloop: Sociaal team Bronckhorst West werkt vanuit Burgemeester Smitstraat 21 in Steenderen. Op de volgende momenten is altijd één van de sociaal consulenten aanwezig en kunt u binnenlopen: maandag: 08.30 – 12.30 uur dinsdag: 17.00 – 20.00 uur woensdag: 13.00 – 17.00 uur donderdag: 13.00 – 17.00 uur vrijdag: 08.30 – 12.30 uur

Bereikbaarheid Telefonisch is het team elke dag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, via tel. (0575) 75 02 50. E-mail: info@bronckhorst.nl

Sociaal team Bronckhorst West

Steenderen, Bronkhorst, Toldijk, Olburgen, Baak en Rha Sociaal team Bronckhorst West bestaat uit Luke Arends, Ineke Bijsterbosch, Patty Imming, Ida Jolink, Martijn Wesseling en Janny Wijnbergen. De medewerkers van het team noemen we sociaal consulenten. Zij zijn hét aanspreekpunt voor al uw vragen over zorg, welzijn en werk.

 

 

sociaal team

https://www.hoeverandertmijnzorg.nl