Baaks belang

Doelstelling Baaks Belang

Conform de statuten heeft onze vereniging als doel: het behartigen van de belangen van de inwoners van Baak en haar directe omgeving ten einde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

Onze vereniging probeert dit doel te bereiken door:
1. Aanspreekpunt te zijn voor Baakse aangelegenheden van

2. De jaarlijkse subsidie in te zetten voor activiteiten die bovenstaand doel nastreven.

3. Beheren en toekennen van gelden van het Wit-Gelekruisfonds die bovengenoemde doelen nastreven.

Mail ons © Baaks Belang 2019
ontwerp creat'em • realisatie OortgiesePC
Facebook logo volg ons op facebook