Baaks belang

Stand van zaken ontwikkeling dorpshuis Baak

test

Een 5-koppig Martinushuus bestuur i.o. werkt aan een ondernemersplan met een reële exploitatie om hiermee naar de gemeente te stappen.

Op 20 maart 2017 heeft een tweede informatiebijeenkomst plaatsgevonden om het aangepaste verbouwplan en de stand van zaken rondom het dorpshuis te presenteren.

De gemeente stelt het vormen van een nieuw bestuur voor Het Martinushuus als voorwaarde voor het verstrekken van subsidies.

Voor de verbouwplannen in de kerk worden momenteel door de werkgroep Dorpshuis de subsidiemogelijkheden onderzocht. Het plan heeft de meeste kans van slagen met de oprichting van een overkoepelende stichting (Het Martinushuus) voor de exploitatie van zowel de kerk als Concordia.

De huur van de voormalige basisschool werd per 1 oktober 2016 beëindigd.
De tot dan toe ontplooide activiteiten (huiswerkbegeleiding/musicalschool/Boekspot) kunnen voor een klein deel overgeheveld worden naar Concordia.

Op 13 juni 2016 vond in de kerk de presentatie plaats van de bevindingen van de werkgroep en verbouwplannen in de kerk. Er werd gestemd over het wel of niet doorgaan met dit onderzoek. Een duidelijke ‘go’ kwam als resultaat vanuit de vele aanwezigen.

In april 2016 heeft de werkgroep een onderzoek gestart naar de mogelijkheden, benodigde investeringen en het opzetten van een exploitatiebegroting.

In februari 2016 zijn de uitkomsten van de enquête gepresenteerd.
Als locatie voor het organiseren van activiteiten én voor het dorpshuis kwam de combinatie kerk, sacristie en Concordia als eerste keus van de Baakse bevolking naar voren. Het dorpshuis zal daarbij geen concurrerende positie ten opzichte van de bestaande horeca (Het Wapen van Baak en Zaal Herfkens) innemen. “We moeten behouden wat er is en daar hoort de horeca bij”, sprak een inwoner. Voor die woorden kreeg hij luid applaus (Bron: de Gelderlander 25-02-2016). Naar aanleiding van deze avond is een nieuwe werkgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse verenigingen, de kerk, Concordia en Baaks Belang.

Na de Algemene Ledenvergadering 2015 is een werkgroep Dorpshuis opgericht.
Een gesprek met gemeente heeft plaatsgevonden met als uitkomst dat een dorpshuis het beste van de grond kan komen door alvast met activiteiten te starten. Hiervoor huurde Baaks Belang een jaar, tot 1 juli 2016, het voormalige schoolgebouw St. Martinus. Ondertussen werd een enquête opgesteld om de wensen van de Baakse bevolking ten aanzien van de activiteiten en in welke gebouwen in kaart te brengen. Deze is in de periode november/december 2015 door 200 bewoners ingevuld, ook enkele jongeren en kinderen.

Mail ons © Baaks Belang 2019
ontwerp creat'em • realisatie OortgiesePC
Facebook logo volg ons op facebook