In gesprek met staatssecretaris Martin van Rijn

Martin van Rijn kan helaas 7 oktober niet naar Zelhem komen.

Wij hebben daarom moeten besluiten deze avond te cancelen .

In Doetinchem is 7 oktober een thema-avond over de zorg.

We hebben besloten onze avond deels samen te voegen met de zorgavond van de PvdA in Doetinchem.

We zullen u via de website van de PvdA Bronckhorst en Doetinchem op de hoogte houden.

De bijeenkomst is op 7 oktober en start om 19:30, in het pand van het CVJO Doetinchem, Terborgseweg 20.

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de toekomstvisie over de zorg is van harte uitgenodigd, aanmelden is niet nodig

 

 

 

De avond met Martin van Rijn wordt een maand verzet.

De staatssecretaris moet 8 september in Den Haag zijn voor debatten in de tweede kamer.

Er is een nieuwe datum afgesproken, woensdag 7 oktober wederom bij Ellen ‘s Restaurant in Zelhem.

 

van rijn

“Decentralisatie zorg betekent dat de gemeente aan zet is”

Dinsdag 8 september 2015, 20.00 uur,Ellen’s Restaurant, Zelhem.

 

 

Het zorgbeleid staat in grote lijnen vast. De PvdA Bronckhorst voert dit beleid, met verve uit, samen met de coalitiepartijen. Daardoor vermindert de groei in de zorg-uitgaven, moet iedereen meer zelf doen en is er een vangnet voor de meest kwetsbaren.

 

Er lijkt een groot politiek draagvlak te zijn om de decentralisaties plaatselijk vorm te geven. Maar op landelijk niveau horen we ook een roep om gelijke behandeling per gemeente en er worden landelijk allerlei akkoorden gesloten. Het is daarom belangrijk dat de gemeente nadenkt over hij zij zelf de regie voert op de zorg en het sociaal domein. Op langere termijn kán de gemeente geen uitvoerder meer zijn van het Rijk.

 

Gemeenten willen meer mogelijkheden om zelf de (jeugd)zorg en de sociale zekerheid vorm te geven. De regels worden vastgesteld door de gemeenteraad. Niet het ministerie in Den Haag bepaalt wat er gebeurt, maar de lokale ambtenaar die aan de keukentafel overlegt met de hulpvragende burger.

 

Niet iedere burger en niet iedere politieke partij denkt er hetzelfde over. De fractie van PvdA Bronckhorst gaat over hierover in gesprek met de verantwoordelijke staatsecretaris Martin Van Rijn. Hoe zorgt hij ervoor dat straks de gemeenten aan zet zijn? Hoe kijkt de PvdA Bronckhorst naar deze uitdaging? En wat vinden de inwoners van Bronckhorst hiervan?

 

Eén ding is zonneklaar: de gemeenteraad krijgt meer te zeggen over de zorg. U kunt nu, onder leiding van de bekende Achterhoekse presentator Frans Miggelbrink hierover in gesprek met de fractie van de PvdA Bronckhorst, met wethouder Antoon Peppelman en met staatsecretaris Martin van Rijn. Alle inwoners, jong en oud, met of zonder hulpvraag, werkend, vrijwilliger of mantelzorger hebben de ruimte om met de staatssecretaris en anderen in debat te gaan. De toegang is vrij. De avond duurt van 20:00 tot 22:00 uur. De zaal is open om 19:30 uur. Toegang is kosteloos.

U kunt zich aanmelden via de website.

 

Kijk voor meer informatie op www.bronckhorst.pvda.nl