Nieuwjaarsreceptie

Zeer geslaagde Nieuwjaarsreceptie Platform Baak

 

Op 11 januari van dit jaar organiseerde Baaks Belang – namens het Platform Baak – voor de derde keer haar Nieuwjaarsreceptie. Gastlocatie was deze keer Grillrestaurant Pépé.

 

Met niet alleen een sterke stijging van het aantal organisaties en verenigingen (maar liefst elf deze keer), maar ook een verheugend sterke toename van het totaal aantal gasten van uiteindelijk tachtig Baakse inwoners, mag worden gesproken van een groot succes.

Er werd uiterst genoeglijk met elkaar gesproken en uiteraard werd ook menigmaal het glas geheven op elkaars gezondheid en welbevinden in 2015. Intussen kon men ook genieten van vele oude foto’s en andere beelden uit Baak, welke door Henk Samberg weer op zeer professionele wijze werden verzameld en getoond.

 

Ook de door Grillrestaurant Pépé verzorgde catering was buitengewoon goed verzorgd en heeft, in combinatie met de grote opkomst, bijgedragen aan het succes van deze receptie.

 

Nogmaals dank aan alle aanwezigen en aan de navolgende medeorganisatoren uit het Platform,

Locatieraad “Martinuskerk”

Stichting “Concordia”

DOG

Stichting Vrienden van de Parel van Baak

Kermis- en Oranjestichting

Biljartvereniging “Ons Genoegen”

Biljartvereniging “Excelsior”

Openluchtspel

MR “St. Martinusschool”

Toneelvereniging “Tubio”

Baaks Belang