Nieuwsbrief december 2015

NIEUWSBRIEF / DECEMBER 2015

Beste inwoners,

Het heeft even geduurd, maar we hebben de nieuwsbrief nieuw leven ingeblazen! Zo houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden én van nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op ons mooie dorp Baak. Uw belang is ons belang!

Enquête dorpshuis

Een werkgroep is namens Baaks Belang met een onderzoek gestart om in Baak de behoefte te peilen voor een dorpshuis/ontmoetingscentrum. In welk(e) bestaande gebouw(en) zou dit gehuisvest kunnen worden en met welke activiteiten? Via een enquête hopen zij van u hierover antwoorden te krijgen. Vorige week is de enquête bij u bezorgd, ingevouwen bij het weekblad Contact. Heeft u de enquête al ingevuld? Hartelijk dank daarvoor! Heeft u de enquête gemist en wilt u bij voorkeur alsnog een papieren versie ontvangen? Laat het ons even weten (0575-441410), dan brengen wij ualsnog een papieren exemplaar. De ingevulde versie zal dan binnen een week worden opgehaald door een van de vrijwilligers. Online invullen is ook mogelijk en heeft ook onze voorkeur in verband met de verwerking van de antwoorden. Een link naar de enquête is te vinden op www.baaksbelang.nl. Laat uw mening horen! Het invullen kan nog tot en met 10 december a.s.

Activiteiten St. Martinusschool

Baaks Belang heeft tot 1 juli 2016 het beheer van het voormalige schoolgebouw op zich genomen om activiteiten en/of diensten uit te proberen die de leefbaarheid in het dorp ten goede komen.

Momenteel maken de bibliotheek Boekspot en de Musicalsschool Fame gebruik van het pand, vanaf januari begint Studiebegeleiding Baak in een van de lokalen. Bent u op zoek naar (werk)ruimte, heeft u ideeën voor een activiteit? Wij horen het graag! U kunt een mail sturen naar info@baaksbelang.nl.

Bereikbaarheid mobiele telefoon

De bereikbaarheid van mobiele telefoons binnen de Baakse dorpsgrens laat te wensen over. Baaks Belang wil inventariseren waar de knelpunten zitten en onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn. Heeft u last van een slechte bereikbaarheid van uw mobiele telefoon? Stuur dan een mail met vermelding van uw adresgegevens naar info@baaksbelang.nl.

Nieuwjaarsreceptie 2016

Komt u met ons het glas heffen op het nieuwe jaar? Wij nodigen u uit voor de Nieuwjaarsreceptie op zaterdagmiddag 9 januari a.s. bij Pepe Grillrestaurant van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een gezellige jaarwisseling!

Bestuur Baaks Belang

Tanja Bela (voorzitter), Marcel Ratering (penningmeester), Wilma Vorselman (secretaris), Fons

Janssen en Harry Franck.