Oproep onderzoek vrijwilligers

De gemeente heeft het verzoek gedaan aan alle vrijwilligers om mee te werken aan het invullen van een vragenlijst om te onderzoeken of er voldoende kennis is van de mogelijke ondersteuning die geboden kan worden vanuit de gemeente. Hieronder staat de link naar de uitnodiging.

Oproep onderzoek vrijwilligers