Baaks belang

De Participatieraad Gemeente Bronckhorst

De participatieraad is een onafhankelijke adviesraad van inwoners uit de gemeente Bronckhorst. Enkele leden zijn ervaringsdeskundig of mantelzorger en brengen hun eigen ervaringen of signalen uit hun omgeving in. Anderen hebben vanuit hun werk kennis en ervaring die ze inzetten.

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over regelingen in het sociaal domein. Het gaat bijvoorbeeld om :

De participatieraad is er niet om individuele vragen te beantwoorden. Hiervoor kunt u bij het sociaal team van de  gemeente terecht. Wij richten ons op het welbevinden van groepen inwoners.

De participatieraad wordt door de gemeente regelmatig gevraagd mee te denken over nieuw beleid.  Soms worden adviezen gegeven zonder dat de gemeente hier om gevraagd heeft. Regelmatig worden adviezen worden overgenomen in het beleid en zijn ze terug te zien in de uitvoering. Onderwerpen waarover wij meedenken zijn bijvoorbeeld :

De participatieraad vergadert iedere eerste maandag van de maand. Daarnaast worden er onderwerpen en thema’s besproken in werkgroepen of wisselende subgroepen.

Onze overlegmomenten zijn niet openbaar. U kunt ons wel informeren door een email te sturen naar info@participatieraadbronckhorst.nl  of door gebruik te maken van het contactformulier op de website Participatieraadbronckhorst.nl  ( te vinden onder het kopje “Denk mee”) . U kunt ons ook volgen op onze facebookpagina.

Mail ons © Baaks Belang 2019
ontwerp creat'em • realisatie OortgiesePC
Facebook logo volg ons op facebook