Stand van zaken AED

Op dit moment zijn wij bezig met de oprichting van de stichting. Inmiddels hebben wij een bestuur bestaande uit 5 leden. Evt. zijn hierbij nog 2 leden welkom, het liefst uit West-Bronckhorst om ook van die kant van de gemeente meer te kunnen betrekken bij het project. De oprichting hopen wij nog dit jaar af te ronden. Op 15 november hebben wij een volgend overleg met onze werkgroep, waarin naast het aankomend bestuur nog een aantal mensen aangesloten zijn.
Het bestuur zal verantwoordelijk zijn voor onderhoud en beheer van de apparatuur en de scholing van de vrijwilligers. Dit laatste is met ingang van dit jaar al opgepakt door de lokale EHBO/reanimatieverenigingen. Alle vrijwilligers zijn hierover per mail geïnformeerd.
De gemeente blijft verantwoordelijk voor de registratie en oproep van vrijwilligers, en de nazorg na een inzet.

Wij streven er ook naar nog dit jaar alle vrijwilligers en DBO’s op de hoogte te houden van de veranderingen in het project. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij het graag.