Verslag Algemene Ledenvergadering 2016

Wilt u de notulen van de jaarlijkse ledenvergadering nalezen?

Klik op Verslag ALV 28 juni 2016