Verslag Algemene Ledenvergadering

Op 23 mei jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van Baaks Belang plaats gevonden. Hieronder kunt u het verslag lezen.

Verslag ALV 23 mei 2017