Verslag tweede vrijwilligersavond Martinushuus 12 december 2017

Gisterenavond werd de tweede vrijwilligersavond georganiseerd door het bestuur in oprichting van het toekomstige dorpshuis. De avond had een iets andere opzet dan de vorige. Eerst werd het bestuur i.o. voorgesteld en de inmiddels vergevorderde plannen voor de verbouwing werden getoond. Daarna gingen de aanwezigen aan de slag met invulling geven aan de eerder voorgestelde activiteiten. Er waren ongeveer 25 personen aanwezig.

Het bestuur i.o. stelde zich voor en bestaat uit Harry Franck, Jan Willemsen, Arnold Wolbrink, Ilonka de Beij, Marcel Schiphorst en Rob van de Ven. Er is nog geen functieverdeling gemaakt in voorzitter, secretaris, penningmeester enzovoort; ieder voert verschillende taken uit.

Er wordt nagedacht over het oprichten van een nieuwe stichting of om onder de stichting Vrienden van de Parel van Baak verder te gaan. Daar moet nog een besluit over genomen worden.

Vervolgens werden de ontwerpen voor de verbouwing van de kerk getoond. Het ‘oude’ plan, met de trap naar boven en de vergaderruimtes daar, is niet definitief van de baan maar moet nu gezien worden als een stip aan de horizon, iets om naar toe te werken. Voorlopig moet een meer eenvoudige verbouwing het mogelijk maken om zo snel mogelijk de kerk in gebruik te nemen als dorpshuis.

Het plan voor de verbouwing betreft in eerste instantie alleen het profane deel van de kerk. Aan de tuinkant van de kerk zullen in de kapel toiletten aangelegd worden. Helemaal aan de andere kant van de zijbeuk komt een invalidentoilet. Tussen de twee toiletgroepen komt de keuken met een open balie naar het open gedeelte van de kerk en een ruime huiskamer die met grote deuren is afgesloten van de rest van de kerk. Zo ontstaan er twee ruimtes: een kleinere en een grote, die apart en ook tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. De huiskamer zal verwarmd worden middels een cv-installatie.

Plattegrond van de kerk na verbouwing

 

Alle nieuwe ruimtes worden voorzien van ramen of lichtdoorlatend materiaal zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de lichtinval in de kerk.

Impressie van de huiskamer in de zijbeuk

 

Begin 2018 zullen de vergunningen aangevraagd worden en hopelijk kan de verbouwing nog voor de zomer uitgevoerd worden zodat er dan ook gestart kan gaan worden met activiteiten.

Vanuit de huiskamer is er een deur naar de tuin. Jan Hubers heeft een ontwerp gemaakt voor de tuin.

Ontwerp van de kerktuin

In het ontwerp is een eenvoudig podium opgenomen. Er is een wandelpad dat door het parkje loopt met in de ene hoek een speelgelegenheid met de speeltoestellen die van de St. Martinusschool komen. Ook bezoekers van het Wapen van Baak kunnen daar mooi gebruik van maken. Aan de andere kant van het parkje loop je door de beeldentuin. De tuin moet een open karakter hebben en vrij toegankelijk zijn.

Een belangrijke vraag waar nog geen goed antwoord op is gevonden, is wat te doen met het pannacourt dat ook op het schoolterrein lag. Het is een populaire plek voor kinderen om te spelen. Moet het in de tuin van de kerk komen of juist aan de andere kant bij de jeu-de-boulesbaan? Of is er nog een andere geschikte locatie?

Tijdens het tweede deel van de avond gingen de vrijwilligers aan de slag met verder vaststellen wat er nodig is om straks met de gewenste activiteiten te gaan starten. Hoe zoek je vrijwilligers en wie wil zich nu al voor een bepaalde activiteit opgeven? Hoe vind je de belangstellenden om deel te nemen aan de activiteit? Wat heb je concreet nodig om de activiteit uit te voeren?

De aanwezige vrijwilligers hebben zoveel mogelijk genoteerd en nu gaan de medewerkers van Spectrum (die het opzetten van het dorpshuis begeleiden) alle informatie sorteren en op een rijtje zetten.

Al met al was het weer een positieve avond. Je werd vanzelf enthousiast door de steeds concretere plannen en de vaart die er nu achter wordt gezet.

Wat zijn de volgende stappen? Een begroting laten maken voor de verbouwing, een goede exploitatiebegroting opstellen, vergunningen aanvragen, op zoek naar subsidies enz.. De stuurgroep werkt er hard aan.

In het eerste kwartaal van 2018 zal er een grote dorpsbijeenkomst worden georganiseerd zodat iedereen kan horen en zien hoe de plannen ervoor staan.

Voor vragen kun je terecht bij Harry Franck via de mail famfranckbaak@gmail.com of info@baaksbelang.nl.